No-go-zon får ny betydelse

No Go Zone eller no-go-zon? Hur som helst är det är dags att ge begreppet en ny innebörd. Vi vill inte ha skidåkande brats, sjuttioplussare som köper ål i Östermalmshallen och andra COVID-19 förnekare i våra områden.