Dine ställer ut gammalt och nytt

Torsdag den 15 december kl 11.00 är det vernissage i Rinkeby Folkets Hus.