Har du sett det nya minibiblioteket i Rinkeby?

Intresset för att läsa riktiga böcker sjunker, och fler och fler bibliotek läggs ner. Det är en oroande utveckling, och därför har Sveriges äldsta studieförbund NBV, byggt 100 nya minibibliotek. De är utplacerade runt om i hela landet, och ett av dem finns ovanpå ett elskåp på Rinkebystråket, snett emot Medborgarkontoret.