HJULSTA • TENSTA • RINKEBY • KISTA • HUSBY • AKALLA

Tag archive

lyckta dörrar

Stadsdelsnämnden stänger för allmänheten igen

Nyheter
Nämndmöte i Spånga-Tensta

Ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Annika Friberg, M, har beslutat å nämndens vägnar, då beslutet är brådskande, att hålla sammanträdet torsdagen den 27 januari stängt för allmänheten.
Även Rinkeby-Kistas sammanträde samma dag kommer att hållas bakom lyckta dörrar.

Fortsätt läsa

Gå till Toppmeny