Två förskolor i Rinkeby tvingas stänga

Två förskolor i Rinkeby, Lilla fågel Blå och Lilla fågel Gul, tvingas stänga. Utbildningsnämnden har beslutat att återkalla godkännandet av huvudman för fyra förskolor. Nästan 40 barn kommer att drabbas av beslutet.