De ska få fler unga att gilla läsning

Varje månad hjälper några nior från Järva Sveriges läsambassadör att förstå mer om ungas läsvanor.