Dyr mat och miljonvinster i Husby

I Husby finns numera bara en livsmedelsbutik och det har lett till högre priser och sämre utbud för husbyborna.