”Vi fick tillbaka vattnet efter tre dagar”

Odlarna i Tensta drabbades av torka på grund av trasiga ledningar, men problemet uppmärksammades och åtgärdades sedan.