Om kriser, gemenskap och kollektiv kraft

Fokuset på satsningar för bättre psykisk hälsa var påtaglig när Collective Impact Husby höll infoträff.