”Självklarhet för mig att kämpa ideellt”

I sitt uppdrag för War Child Sverige ska Alexandra Pascalidou rikta blicken mot de miljontals barn som drabbas av krig.