Utställning på Husby gård för Irans kvinnor

På Husby gård pågår en utställning på temat Kvinna, Liv, Frihet. Det är Hamideh Shastan som ställer ut sina tavlor. Och det hon vill visa är en del av den Baluchiska kulturen och kvinnors rätt till liv och frihet.