Så blir Kista i framtiden med tusentals nya bostäder

Kista är ett av de områden i Stockholm där flest bostäder planeras. Hela 8000 lägenheter är på gång. Mycket ska byggas och hus som idag rymmer parkeringar och kontor kommer enligt planerna att omvandlas till bostäder och skolor.

Stora investeringar i Kista

Kista ska få 8000 nya jobb, 8000 nya bostäder och ny infrastruktur till ett värde av 20 miljarder.