Järvaveckans bidrag till debatten är bristfälligt

Undersökningarna i samarbete med Indikator Opinion saknar vägning och därmed trovärdighet, menar professor Dan Hedlin.