Konst för alla visas i Husby

Just nu pågår en utställning som kommenterar vår tid och vårt samhälle på flera olika sätt.