Kurdiska Röda Solen avvecklas

Insamlingsstiftelsen, som verkat främst i syriska Kurdistan, tvingas till nedläggning efter bankens beslut.