Rån i Kista galleria

Under förmiddagen skedde ett grovt rån i en butik i Kista galleria.