Rättegången mot Al-Azharstiftelsen avslutad

Rättegången mot den förra styrelsen i Al-Azharstiftelsen är avslutad. Som regel brukar de åtalade släppas, men Bashir Aman hålls kvar i häktet i väntan på dom den 27 juni. På rättegångens sista dag var det Bashir Amans försvarsadvokat, Max Ahlgren, som höll sin slutplädering. Han menade att hans klient, som suttit häktad sedan november, borde släppas i väntan på tingsrättens dom. Han påpekade att de åtalade i Trustorhärvan, ett av de största ekonomiska brotten i svensk rättshistoria, släpptes efter avslutad rättegång.Även ”Allra-grabbarna”, som förskingrat hundratals miljoner av pensionssparares pengar, gick fria i väntan på dom. Bashir Aman hålls kvar i häktet Men när det gäller Bashir Aman, förre ordföranden i Al-Azharstiftelsen, så krävde åklagarna att han skulle hållas kvar i häktet. De ansåg att det finns risk för flykt, något som Max Ahlgren betraktades som uteslutet. Varför skulle han fly, när han har hela sin familj och sitt liv här?  – Varför skulle han fly, när han har hela sin familj och sitt liv här? Skulle han riskera att missa sina barns studentexamen, sina barnbarn, och fly till ett land i inbördeskrig? Åklagarna anser att Bashir Aman och alla åtalade borde dömas på en rad punkter. Styrelseledamöternas advokater anser att…