VM-bänken #2 grupp E–H

Avbytarbänken avslutar sin uppladdning med att snacka om de fyra sista grupperna i VM.