Skärpt eldningsförbud råder

På grund av torkan är det förbjudet att grilla, även på fasta grillplatser på allmän plats.