När ska trafikkaoset på stråket ta slut?

Ett ”upphöjt övergångsställe”, det är det enda besked som Trafikkontoret kan ge om vad som händer på Rinkebystråket.