Rihab Garci vill få unga att känna hopp

Suleiman Ibrahim var en av dem som lyssnade på ett välbesökt och intressant författarsamtal.

”Dikten ska vara funktionell”

Sorin Masifi är bibliotekarie på Rinkeby bibliotek – och hyllad poet. Här berättar hon om kurdiskhet och om vad poesi kan vara: sörjande, forskande, som regn.