Om tryckfrihet och rätten att vara anonym

Tryckfrihetsförordningen från 1766 är världens äldsta lag för större allmän tryckfrihet och yttrandefrihet.