Två Kistabussar dras in

Kistabussarna 554 och 612X är två av de linjer som kommer att läggas ned från att tidtabellen ändras i december.