Husbybor skriver öppet brev till polisen

De boende känner att polisen och fastighetsbolagen inte gör någonting åt problemen med öppet missbruk och våld.