En pastor och polis som spelar blues

Curt Ahnlund har många strängar på sin lyra. En tid framöver kommer han att verka i Tensta.