Fullsatt i Rinkeby Folkets Hus när ombildningar diskuterades

För ett par veckor sedan landade ett bostadspolitiskt beslut i form av ett kuvert på hallgolven hos många hyresgäster i Stockholm. Boende hos de kommunala bostadsbolagen Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska bostäder fick hem broschyrer med information om “möjlighet till ombildning”.  Beslutet har mötts av hård kritik och över hela stan mobiliserar folk mot utförsäljningarna av allmännyttan. På demonstrationer, möten och sociala medier samlas oroliga hyresgäster och diskuterar utvecklingen. Tomas Henriksson, som är Hyresgästföreningens expert på ombildningar, kom till Folkets hus i Rinkeby för att förklara vad som händer och svara på frågor. – Om ni bestämmer er för att ombilda ska ni inte köpa en lägenhet. Ni ska köpa en fastighet. Tillsammans. Det är det som är att bilda en bostadsrättsförening. Många var intresserade och mötet blev helt fullsatt. Alla fick inte plats i salen utan folk trängdes i dörröppningen för att försöka höra vad som sades. Det var många som ville ställa frågor och flera i publiken spelade in eller tog anteckningar för att kunna föra informationen vidare. Tomas Henriksson förklarade att ombildningen från hyresrätt till bostadsrätt sker i tre faser: Fas 1 är intresseanmälningsfasen. De som är intresserade av att ombilda skriver på en intresseanmälan. Den är inte bindande,…