Full aktivitet i Järva gymnasium

Processen att göra om lokalerna inför Järva gymnasiums inflytt har kommit längre än sist, men mycket arbete kvarstår.