Galdem A Talk #83 – Samtal med Zamir

I det här avsnittet har Galdem bjudit in en av sina lyssnare Zamir, som berättar om sin uppväxt i Somalia. Och eftersom avsnittet spelades in till Alla hjärtans dag så pratar de om skillnaderna att dejta svenskfödda somalier och dem som har kommit till Sverige senare i livet.

Cherrie släpper ny musik på Alla Hjärtans Dag

Alla hjärtans dag är inte alltid förknippat med rosor, choklad och romantik.För många kan det istället vara en riktigt jobbig dag, om man inte är i just den där lyckliga, rosenröda relationen.