”Trygghet är vår tids stora frihetsfråga”

Socialtjänsten ska kunna göra insatser för barn från 12 år, även om det sker mot föräldrarnas vilja, sade Gunnar Strömmer.