Välkommen till världen och Akalla (ba)by

Nu föds och kläcks djurens ungar på 4H-gården. Lammen Felix och Felicia är bara ett par dagar gamla.