Sätt upp Rinkeby på väggen

En av Dine Malmstens målningar kan du ta med dig hem och sätta upp på väggen. Den finns upptryckt och till försäljning.