Nema problema – inga problem för mentor och adept

Nema Problemas program för hjälp in i arbetslivet startar i februari, och nu är ansökan öppen.