Bild på demonstranter

Under lördagen arrangerade nätverket Rädda Hyresrätterna en demonstration som samlade drygt 600 personer på Sergels torg i Stockholm för att demonstrera mot marknadshyror och för en social bostadspolitik.

Hyresfrågan var i somras politikens mittpunkt när kampanjen ”Nej till marknadshyra” fällde regeringen och förslaget fick skrotas. Men hyresgäster brottas fortfarande med stora problem som exempelvis trångboddhet, allvarliga inslag av marknadshyra, nya hot och ett segregerat samhälle. 

Bakom kampanjen och gårdagens demonstration stod nätverket Rädda Hyresrätterna som samlar aktivister som vill stoppa ombildning, utförsäljningar och marknadshyror. Sammanlagt 86 organisationer och föreningar stod bakom demonstrationen, och en av dessa var Ort till ort som har en förening i Husby.

Annons:

På lördagen samlades alltså demonstranter på Sergels torg och marscherade sedan mot Medborgarplatsen. Talare från olika aktuella hyresgäströrelser fick berätta om bland annat det akuta med Stockholmshyra – en form av läges/marknadshyra som nu i tysthet håller på att förhandlas fram. Bostadsbolagen yrkar på 10-12 procentiga hyreshöjningar i genomsnitt över hela staden, där inget område får sänkt hyra – innerstad som ytterstad.

Mitt i demonstrationen vecklades en hundra meter lång banderoll ut

Även boende som är utsatta för renovräkningar, och boende som är trångbodda och bostadslösa fick tala på demonstrationen. En hälsning från Berlin lästes upp också, där 20 000 demonstrerade för socialisering av privata bostadsföretag förra helgen, en fråga staden ordnar en folkomröstning om i samband med förbundsvalet i Tyskland.  Därför talades det också om den kommande valrörelsen hemma i Sverige och om behovet av en social bostadspolitik.

Mitt i demonstrationen vecklades en hundra meter lång banderoll ut, med texten NEJ TILL MARKNADSHYRA – VI VILL HA EN SOCIAL BOSTADSPOLITIK. Kraven bakom demonstrationen var förutom nej till marknadshyra, också ett stopp för bostadsspekulation och ständiga hyreshöjningar, en social bostadspolitik och att hyresrätter ska byggas hållbart och vara en del av klimatomställningen.

Eleni Terzitane
Bilder: Skiftet
Bild på demonstranter
Bild på demonstranter
Bild på demonstranter
Bild på demonstranter
Bild på demonstranter
Bild på demonstranter
Bild på demonstranter
Bild på demonstranter
Print Friendly, PDF & Email