Nu kan alla i Stockholms stad återigen läsa Nyhetsbyrån Järva. Spärren är bortplockad.

Det var i måndags som det uppdagades att webbsidan www.nyhetsbyranjarva.se var blockerad av Stockholms stad. Sidan hade klassats som ”phishing”, vilket skulle betyda att Nyhetsbyrån Järva sysslar med olagliga metoder, som nätfiske och ”social manipulation”. Vi kontaktade Johanna Erlandsson, ansvarig för informationssäkerheten i Stockholm stad, och frågade varför. Hon svarade i ett mejl:

”Min första tanke är att sidan fastnat i vårt webbfilter. Där kan sidor fastna om de innehåller skadlig kod eller ett olagligt innehåll, ibland fastnar sidor där felaktigt på grund av att webbfiltret dragit felaktiga slutsatser, men om det kan konstateras att sidan inte innehåller skadlig kod eller olagligt innehåll så ska den släppas igenom.
Enligt servicedesk så kan det dock ta mellan 3-14 dagar att få igenom ändringen (ofta tar det inte längre än 3 dagar). 
Jag beklagar återigen att er sida felaktigt blivit spärrad i stadens webbfilter.”

Följande dag är Nyhetsbyrån Järvas sida återigen tillgänglig. Det preliminära svaret till varför sidan blev blockerad är ”att det kan ha varit någon kod på sidan som hade liknande mönster som en känd skadlig kod. Verktyget är tyvärr inte 100 procentigt utan behöver ibland ytterligare analys för att rätta till sådant som ibland blir fel, det här kan vara ett sådant fall tyvärr”, meddelar Johanna Erlandsson, ansvarig för informationssäkerheten i Stockholm stad. 

Texten är uppdaterad.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Yasemin Öztenar
Print Friendly, PDF & Email