Utbildningsnämnden i Stockholms stad har beslutat att stänga tre förskolor den 1 mars. Två av dem drivs av stiftelsen Al-Azhar, en i Hjulsta och en i Vällingby.
– Det är inte säkert de stängs, vi kommer att överklaga beslutet, säger Hussein Ibrahim, rektor för Al-Azharskolan.

Utbildningsnämnden fattade beslutet att återkalla godkännandet av stiftelsen som huvudman för förskolorna strax före jul. Förvaltningen skriver i ärendet att ”Företrädarna för stiftelsen Al-Azhar har uppvisat allvarlig ekonomisk misskötsamhet och allvarligt brustit i sin förmåga att se till att verksamheten följer gällande lagar och föreskrifter”.

– De påstår att vi inte har ekonomiska förutsättningar för att bedriva verksamheten. De borde läsa årsredovisningen och se att stiftelsens ekonomi är god, säger Hussein Ibrahim.

2019 dömdes fyra personer med tidigare koppling till Al-Azhars stiftelse för ekonomisk brottslighet. Domar som överklagades, men inte beviljades prövning i Högsta domstolen.

Utbildningsnämnden återkallade även godkännandet för Förskolan Ryttis ekonomisk förening, som driver en förskola i Vinsta i stadsdelen Hässelby-Vällingby.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email