Utbildningsnämnden i Stockholms stad har beslutat att stänga tre förskolor den 1 mars. Två av dem drivs av stiftelsen Al-Azhar, en i Hjulsta och en i Vällingby.
– Det är inte säkert de stängs, vi kommer att överklaga beslutet, säger Hussein Ibrahim, rektor för Al-Azharskolan.

Utbildningsnämnden fattade beslutet att återkalla godkännandet av stiftelsen som huvudman för förskolorna strax före jul. Förvaltningen skriver i ärendet att ”Företrädarna för stiftelsen Al-Azhar har uppvisat allvarlig ekonomisk misskötsamhet och allvarligt brustit i sin förmåga att se till att verksamheten följer gällande lagar och föreskrifter”.

– De påstår att vi inte har ekonomiska förutsättningar för att bedriva verksamheten. De borde läsa årsredovisningen och se att stiftelsens ekonomi är god, säger Hussein Ibrahim.

Annons:

2019 dömdes fyra personer med tidigare koppling till Al-Azhars stiftelse för ekonomisk brottslighet. Domar som överklagades, men inte beviljades prövning i Högsta domstolen.

Utbildningsnämnden återkallade även godkännandet för Förskolan Ryttis ekonomisk förening, som driver en förskola i Vinsta i stadsdelen Hässelby-Vällingby.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email