På torsdag den 26 mars har stadsdelsnämnden i Rinkeby-Kista sitt månatliga möte.
 – Ja, det blir ett möte, men ett slutet möte, säger stadsdelsdirektör Susanne Leinsköld.

Mötet hålls innanför stängda dörrar, bara för nämnd och tjänstemän. Inget öppet möte kommer att äga rum.
–  Vi har valt att inte ha ett öppet möte på grund av nuvarande situation med Coronaviruset.
Det är ovisst hur länge nämndmötena kommer att vara stängda.
– Vi vet inte hur länge vi måste ha det på det här sättet, men vi ska försöka hitta tekniska lösningar för att vara så transparenta som möjligt. Tills mötet på torsdag hinner vi inte ordna det.

Susanne Leinsköld vill betona hur allvarligt läget är

Susanne Leinsköld vill betona hur allvarligt läget är nu.
– Alla måste agera utifrån myndigheternas råd och inte umgås med vänner eller släktingar, inte sitta på kaféer eller andra i lokaler. Nu måste vi alla hjälpas åt.

Hela staden förbereder sig för olika scenarier. Stadsdelsförvaltningen har informerat alla föreningar och andra aktörer i stadsdelen.
– Vi ringer runt för att höra hur man uppfattar saker och ting. Förvaltningen och hela staden har en god beredskap. Mitt intryck är att det finns tillräckligt med information, men det finns en oro för att alla inte följer rekommendationerna.

De som arbetar i omsorgen gör ett fantastiskt arbete

Förvaltningen håller på att säkra omsorgen för gamla och sjuka, för alla som är i riskzonen. Omsorgsboendena är stängda för besök, och man avråder från besök även på andra boenden.
– Vi får fin respons från anhöriga och jag vill betona att de som arbetar i omsorgen gör ett fantastiskt arbete. Förhållningsreglerna är att sjuka barn måste vara hemma. Den personal eller besökare som är sjuk måste vända i dörren.

Susanne Leinsköld prisar de frivilliga initiativ som tagits i stadsdelen för att hjälpa dem i karantän.
– Det är ett fantastiskt arbete som frivilliga gör, men samtidigt ska vi inte umgås mer än nödvändigt. Vi måste skydda våra äldre och de som tillhör riskgrupperna.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email