Kahin Ahmed har krävt en offentlig ursäkt av Rinkeby-Kistas stadsdelsdirektör Susanne Leinsköld. Anledningen var att en av förvaltningens tjänstepersoner uttalat sig om somalier i en artikel i Expressen, som många upplevt som kränkande.

Stadsdelsdirektören har mejlat en kommentar:

”I en krönika om gängvåldet i Expressen citerar debattören en företrädare för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning på ett sätt som uppfattas som ett utpekande av personer med somaliskt ursprung. Detta har gjort personer upprörda och ledsna vilket jag beklagar. I samtal med dem som har kontaktat mig har jag också klargjort att stadsdelsförvaltningen självklart inte ska peka ut någon grupp av invånare. Som förvaltning står vi inte bakom ett sådant uttalande.”

Expressens artikelförfattare frågar sig om ”stora barnkullar kan förklara gängvåldet”. Och av artikeln framgår att Helena Holmberg, enhetschef i Rinkeby-Kista, menar att det inte råder brist på resurser till sociala insatser, utan problemet är ensamstående mammor med många barn och frånvarande fäder. ”Många av våra pappor har flera barn med andra kvinnor. Andra har flyttat tillbaka till hemlandet, exempelvis Somalia, eller reser fram och tillbaka, säger Helena Holmberg.”

Kahin Ahmed skrev i sin krönika att ”Sådana svepande och fördomsfulla formuleringar visar på förakt för en hel folkgrupp.”

Kerstin Gustafsson Figueroa

 

 Print Friendly, PDF & Email