Entrén till tunnelbanan i Akalla

Utbyggnaden av tunnelbanan från Akalla till Barkarby kommer bli mer märkbar för Akallabor under hösten. 

Det första som kommer hända är att ett ventilationsschakt utanför bussterminalen i Akalla ska byggas om. Det innebär stora rivningsarbeten som kommer utföras nattetid för att inte påverka busstrafiken. Region Stockholm som ansvarar för arbetet skriver på sin hemsida att boende i området kan komma att höra ljud från bygget under några nätter.

Inget av detta är farligt

Annons:

Det kommer också både borras och sprängas för tunnelbanan i Akalla framöver, något som både kan orsaka buller och damm och känns på lukten. Inget av detta är farligt men kan upplevas som störande för den som bor eller vistas nära arbetsplatsen. 

Region Stockholm har en tjänst där man via sms kan få information om vad som händer med bygget och varningar innan de spränger.

Arbetet vid Akallas bussterminal beräknas vara klar tills efter sommaren 2023.

Anna Nygård

Print Friendly, PDF & Email