Ny rapport visar att tonåringar är mer mottagliga för att bli smittade i covid-19 än yngre barn, och de senaste siffrorna från Folkhälsomyndigheten visar att smittspridningen är som störst bland unga mellan 20-29 år. Samtidigt verkar hemmafester bli allt vanligare och nästa vecka tillträder ett tillfälligt förbud mot servering av alkohol efter klockan 22.00.

En ny kunskapssammanställning som Folkhälsomyndigheten tagit fram visar att barn fortsätter att utgöra en liten andel konstaterade covid-19-fall. Det framgår dock att tonåringar verkar vara mer mottagliga för att bli smittade än yngre barn. Små barn testas dock inte i lika stor utsträckning och tonåringar utvecklar i regel milda symtom. Just bland äldre tonåringar har antalet diagnosticerade fall ökat under oktober månad.

Smittspridning på fester

Rapporten visar att skolan inte utgör en riskmiljö bland målgruppen och att yrkesgrupper som träffar större grupper av barn inom skolan, alltså grundskollärare, förskollärare och barnskötare inte löper en högre relativ risk att diagnostiseras med covid-19, i jämförelse med andra yrkesgrupper. Istället pekar rapporten på att smittspridningen i skolan är kopplad till vuxna och äldre barn och att smittspridningen snarare sker på fritiden, bland annat i idrottssammanhang med närkontakt och i sociala sammanhang som fester.

Annons:

Enligt Folkhälsomyndighetens senaste siffror är smittspridningen som störst bland unga mellan 20-29 år och igår kunde P4 Väst rapportera om att hemmafester verkar blir allt vanligare, trots att statsepidemiolog Anders Tegnell vid flertalet gånger varnat om att undvika just hemmafester.

Regeringen inför alkoholförbud

Men det är inte bara hemmafesterna som verkar orsaka smittspridningen. I onsdags föreslog regeringen ett nytt tillfälligt förbud mot servering av alkohol på serveringsställen som restauranger och pubar. Förslaget innebär att servering av alkoholdrycker är förbjuden mellan klockan 22.00 och 11.00 från och med den 20 november till och med den sista februari 2021.

Eleni Terzitane

 

Print Friendly, PDF & Email