Skyll inte skövlingen av Granholmstoppen på kyrkan

Insändare

I en artikel i Församlingsbladet skriver Spånga-Kista församling om det kontroversiella begravningsplatsbygget på Granholmstippen. Bladet redogör sakligt för behovet av en ny begravningsplats, om hur planerna växt fram och skriver att Stockholms kommun hoppas att ”Järva begravningsplats” ska få samma betydelse som Skogskyrkogården har söder om staden.

Man berättar om vilka som varit för och emot och deras argument och förslag på alternativa lösningar som förekommit. Men församlingen tar inte ställning för någondera sidan. Men det framhålls att det inte är kyrkan utan kommunens kyrkogårdsförvaltning som har hand om begravningsväsendet i Stockholm stad, och församlingen lyfter fram att:

“Spånga-Kista församling har inte deltagit i arbetet kring begravningsplatsen. Vi har heller inte varit med i den interreligiösa grupp som fanns kring 2011.”

Utan att politikerna i stadshuset direkt pekas ut, förstår man att församlingen inte vill sammankopplas med det som nu pågår på och runt Granholmstoppen.

Då svarade Jesus, och sade till dem: Så gifver Kejsarenom hvad Kejsarenom tillhörer, och Gudi det Gudi tillhörer. Och de förundrade sig på honom.(Carl XII:s bibel, Mark 12:17)

Mats Leander
Print Friendly, PDF & Email