Från och med 1 september är skolors betygsresultat, och uppgifter om lärartäthet och hur många behöriga lärare skolan har, hemliga uppgifter. Det har Skolverket beslutat efter en dom i Kammarrätten.
– Det är helt galet, säger Ulla Parkkinen, VD för Cordoba International School i Kista.

Tidigare har skolstatistik varit offentliga uppgifter, men i december förra året gjorde Statistiska Centralbyrån, SCB, bedömningen att friskolors statistik är affärshemligheter.

– Det var Sveriges Kommuner och Regioner som hade begärt ut uppgifter från SCB och plötsligt fick de inte det. De blev nekade i de fall där det fanns endast en friskola i en kommun.

Annons:

Samhällsintresset borde vara viktigare än ekonomisk skada för ett enskilt företag

Beslutet överklagades, men kammarrätten slog fast att det var rätt. Friskolor betraktas som företag och statistiken betraktas som affärshemligheter. Uppgifterna skulle kunna orsaka ekonomisk skada för friskolan. Ulla Parkkinen säger att beslutet överraskade henne.

– Jag har svårt att hålla med domen. Statistik över betygspoäng och elevsammansättning är inte uppgifter som avser skolans ekonomiska förhållanden. Tanken är ju att folk ska veta vad de väljer för skola. Det är dessutom uppgifter som en friskola gärna vill konkurrera med. Samhällsintresset borde vara viktigare än eventuell ekonomisk skada för ett enskilt företag. Och ja, om en enskild skola drabbas  för att statistiken avslöjar dess kvalité, låt den i så fall drabbas.

Eftersom Skolverket menar att kommunala skolor och friskolor ska ha lika villkor, så gäller nu samma sak för kommunala skolor. Uppgifterna är hemliga, men det är inte förbjudet för enskilda skolor eller kommuner att offentliggöra sina resultat. Cordobaskolan kommer inte undanhålla några siffror.

Vi kommer fortsätta publicera statistik precis som tidigare

– Vi kommer fortsätta publicera statistik precis som tidigare. Vi är inga riskkapitalister, utan drivs av en annan typ av engagemang. Vi grundade ett aktiebolag, och inte en stiftelse, eftersom det är en organisation som kan granskas. Vi kommer inom kort publicera våra senaste skolresultat. De som har dåliga resultat kanske är nöjda med de nya reglerna, men inga andra.

Men en samlad statistik från landets skolor över betygsresultat, lärartäthet och antal behöriga lärare finns inte mer. Dessutom blir uppgifter om vilka skolor som finns i landet, både kommunala och privata, hemliga. Det betyder också att journalister inte längre kan granska skolan på samma sätt och forskare kan inte få fram data till sina vetenskapliga studier.

– Detta är högst olyckligt och har självklart allvarliga konsekvenser för inte minst forskningen. Jag hoppas verkligen att berörda myndigheter och SCB i samarbetet med varandra kan hitta en bra lösning på så att sekretess inte hindrar möjligheterna till information och forskning

Kerstin Gustafsson Figueroa

På bilden ovan är Ulla Parkkinen tillsammans med två av skolans tidigare elever, Hiba Yakkou och Amal Alnaaimi, och Iman Abdi som går i skolans årskurs 9.

Print Friendly, PDF & Email