Moderaternas sjukvårdspolitik i Stockholm ger vårdbolag rätt att välja bort områden med hög ohälsa, skriver en grupp socialdemokratiska riks-, region- och kommunpolitiker i en insändare.

Under 14 år har den moderatstyrda majoriteten i Stockholmsregionen avvecklat vår gemensamma välfärd, istället för att utveckla den. Man har privatiserat stora delar av vården och lagt ner mottagningar i Stockholms ytterstadsområden. Vi socialdemokrater vill minska folkhälsoklyftan och uppnå en mer jämlik vård för alla Järvabor.

Det ska inte spela någon roll var vi bor

Annons:

Vi måste styra vården efter hur folkhälsan ser ut i verkligheten. Sjukvården ska finnas där behoven är som störst. Det ska inte spela någon roll var vi bor, har för bakgrund eller vilken samhällsklass vi tillhör. Vi får inte glömma att Sverige har bland de bästa sjukvårdssystemen i världen, men vården måste utformas för att gynna alla som har behov av vård och inkludera alla stockholmare oavsett var man bor.

Vårdföretagarna har framför allt etablerat i centrala Stockholm

De senaste tio åren har det införts 39 vårdvalsmarknader i Stockholmsregionen. Vårdföretagen har fått fri etableringsrätt och har själva fått välja var de vill etablera sin mottagning utan någon hänsyn till var vårdbehoven finns. Vårdföretagarna har framför allt etablerat sig i centrala delar av Stockholm, där invånarna mår som bäst, istället för där behoven är som störst.

Vi socialdemokrater vill prioritera annorlunda:

Satsa på vårdcentralerna så att vårdpersonalen kan arbeta mer uppsökande och hälsofrämjande.

Vården ska bli mer tillgänglig och samordnas. Alla patienter ska få en fast vårdkontakt som håller i hela patientens sjukvård.

Inför hälsosamtal på vårdcentralen för invånarna i Järvaområdet. Genom hälsosamtal om levnadsvanor kan sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer förebyggas.

Vårdcentraler och andra vårdmottagningar ska etableras efter behov i hela länet, inte endast där vårdbolagen kan göra vinst.

För att göra detta behövs riktade resurser så att Järvabor upplever framtidshopp om att uppnå en jämlik hälsa. Vi har varken råd eller tid att slösa bort ett barn till som utvecklar en sämre tandhälsa från tre års ålder, en student vid 19 års ålder med en sämre tandhälsa och en äldre Järvabor som avlider i förtid på grund av sjukdomar som sjukvården upptäckte för sent.

Coronaviruset fick ett hårt grepp om Järva

Coronaviruset fick våren 2020, ett hårt grepp om Järva och cirka 130 personer har avlidit och cirka 700 Järvabor har bekräftats vara smittade av corona. Anledningarna är många, men några är trångboddhet, de redan höga ohälsotalen och det faktum att många i området arbetar inom samhällsbärande kontaktyrken.

Våren 2020 har varit en oroväckande tid i hela Järva, vilket har skapat sorg, oro och många frågetecken om just vår hälsa. Hur länge till ska Järvaborna behöva vänta på att få en jämlik hälsa?

Talla Alkurdi, regionråd i opposition (S) med ansvar för hälso- och sjukvård
Robert Johansson, biträdande regionråd i opposition (S)
Hanna Jokio, 2:e vice ordförande i folkhälsoberedningen (S)
Anders Österberg riksdagsledmot, (S)
Galina Monsalves Leal, ledamot Stockholms regionfullmäktige (S)
Ali Salad, ledamot i Stockholms regionfullmäktige (S)
Petra Larsson, ledamot i Stockholms regionfullmäktige (S)
Elvir Kazinic, gruppledare i Rinkeby- Kista sdn, ledamot i Stockholms regionfullmäktige(S)
Anna Jonazon, gruppledare Spånga-Tensta sdn
Print Friendly, PDF & Email