Järva röstar anordnade en sista politikerutfrågning före valet. På Folkets Husby kunde medborgare ställa frågor direkt till politiker och göra sina röster hörda.

Järva Röstar är ett initiativ av Rinkeby Folkets Hus, Folkets Husby, Rädda Barnen, och ABF Stockholm. Samarbetet fokuserar på valdeltagandet och Järvaområdet. Drygt en vecka före valet samlades politiker från området för att diskutera de frågor medborgarna hade med sig.

Araia Ghirmai Sebhatu ledde samtalet och fördelade ordet. Mötet inleddes med en kort introduktion och politiska anföranden från panellisterna. Den första frågan berörde hur politikerna ställde sig till det rådande politiska klimatet och flera nedvärderande utspel från olika partitoppar.  

Patrick Amofah (C)– Det är inte de här sakerna som bryter segregation och skapar integration. Det är framför allt investering man behöver göra. Det är politikerna som har misslyckats med integrationen och segregation. Det är inte folket som bor här och det är vi politiker som ska ta ansvar, sade Patrick Amofah, C, gruppledare för Centern i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

Därefter fortsatte samtalet med hur partierna internt kan ta ansvar och arbeta med sådana utspel.

 

Jan Jönsson (L) 

– Från Liberalernas sida på riksnivå har vi ställt oss jättekritiska till det här märkliga uttrycket ”Somalitown”. Det viktiga är att om människor jobbar och försöker bidra till det här samhället, oavsett hur man gör det, då ska man också accepteras som en fullvärdig människa, sade Jan Jönsson (L), socialborgarråd i Stockholms stad.

 

Då är man inte en antirasist, då är man inte en feminist

 

Poya Ashna, Fi, toppkandidat för feministiskt initiativ Stockholm Poya Ashna (Fi) toppkandidat för feministiskt initiativ Stockholm,kommenterade flera partiers hållning till SD.

– Är man antirasist så ingår man inte i ett samarbete med SD. Är man medlem i partier som på riksnivå samarbetar med SD och väljer att inte lämna det partiet man tillhör då är man inte en antirasist, då är man inte en feminist., sade Poya Ashna.

Politiken har dödat våra barn, sade en av Järvaborna i publiken

Politiken har dödat våra barn, sade en av Järvaborna i publiken. Det inledde en konversation om gängkriminalitet, dödsskjutningar, och brottsförebyggande arbete.

 

Rashid Mohammed (V)

– Vi politiker kan lova hur mycket som helst, men om vi inte satsar på vårt civilsamhälle, våra mammor som nattvandrar och som vet vilka barn som är ute, då blir det jättesvårt att rusta upp i vårt samhälle, sade Rashid Mohammed, V, vice ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

 

Sedan var det Ole-Jörgen Persson, M, ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, som fick ordet.

Ole-jörgen Persson (M)Stockholm har färre poliser idag än vad vi hade 2014. Det är underbetyg för den regeringen som har styrt de senaste 8 åren. Jag tror att vi måste försätta arbeta på två håll samtidigt. Det ena är flera poliser, strängare straff och tydliga konsekvenser. Det andra är det förebyggande arbetet, sade Ole-Jörgen Persson.

Eftermiddagen fortsatte med samtal om bland annat en nationell samordnare mot gängkriminalitet, gallring av belastningsregister och korruption.

 

– Om man vill skydda våra myndigheter och kommuner från korruption ska man se till att alla, både journalister och medborgare kan granska det vi gör, sade Emilia Bjuggren, S, oppositionsborgarråd i Stockholm stad.

 

 

Martin Hansson (MP)Angående att vissa Järvabor känner sig otrygga med säkerhetsvakter och poliser sade Martin Hansson, MP, intern gruppledare för miljöpartiet i Stockholm att de ska ses som ett komplement.

– Vi ser ordningsvakter som ett komplement tills vi hunnit utbilda fler poliser, framför allt närpoliser. Det som är otroligt viktigt är att vi fortsätter utbilda ordningsvakter med värdegrund och har en total nolltolerans mot kränkningar och diskriminering, sade Martin Hansson.

 

Lul Warsame

Print Friendly, PDF & Email