Arkitektbild: Citycon

Två nya byggnader med 400 lägenheter, kontor och lokaler för centrumverksamhet planeras i direkt anslutning till den befintliga gallerian. Totalt handlar det om 65 000 kvadratmeter.

Torgen runt om gallerian ska rustas upp, ett gymnasium med matinriktning föreslås på Kista torg och tvärbanan kommer från 2025 att stanna på Jan Stenbecks torg. Fler solpaneler ska installeras och taken ska, enligt förslaget, täckas av 10 000 kvadratmeter växtlighet med arter från Järvafältet.

Det är fastighetsbolaget Citycon som äger Kista galleria som står bakom förslagen och bolaget har fått klartecken från exploateringskontoret att gå vidare med planerna. Det är dock ett tag kvar till formellt beslut, först i början av 2026 kan planen antas, Innan dess ska staden hålla samråd och byggplanerna granskas.

Annons:

Källa: Citycon och Stockholms stad

Arkitektbild: Citycon
Arkitektbild: Citycon
Print Friendly, PDF & Email