Vid allvarliga händelser i samhället drabbas barn både direkt och indirekt. Vid skjutningarna i Järva senast drabbas inte bara de barn som varit i direkt närhet och hört, sett eller på andra sätt upplevt skjutningarna.
Även de barn som inte varit på plats upplever effekterna av händelsen – genom samtal i skolan bland klasskompisar och genom ökad rädsla och otrygghet hos viktiga vuxna.

Samtidigt vet vi att det går att mildra effekterna av hur barn drabbas, genom att vi som samhälle och viktiga vuxna är rustade för att möta barnen med trygghet, lugn och omsorg. Det finns vissa faktorer som enligt forskning och beprövad erfarenhet fungerar för att underlätta återhämtning och stärka motståndskraft mot att utveckla psykisk ohälsa efter allvarliga påfrestningar. Att finnas tillhands för barn efter svåra händelser är inget som kräver omfattande utbildning – att bidra med tid, engagemang och lugn räcker långt!

1. Lugna

Annons:
Annons:

Det första och viktigaste steget är att se till att situationen runtomkring barnet är lugn. Gör vad du kan för att skapa en lugn och trygg situation. Som förälder eller annan viktig vuxen är du barnets trygghet – försök därför att själv hålla dig lugn. Vid långvariga konflikter kan de allvarliga händelserna vara återkommande, och det kan finnas en pågående hotbild. Även om situationen runtomkring ännu inte är lugn behöver barn få uppleva ”tillfälligt” lugn – där de kan återhämta sig och vila från det tumultartade.

2. Lyssna

Barn behöver information om det som hänt – på en lagom nivå. Om du inte har svaret på barnets frågor – var ärlig med det. Barn behöver få möjlighet att ställa frågor och uttrycka funderingar. Som vuxen är det viktigaste att du finns där och lyssnar.

3. Stärk

Som vuxen kan du hjälpa till att stärka barnets känsla av lugn, samhörighet, tillit till sig själv och till samhället – och inte minst att stärka känslan av hopp. Att det händer hemska, otäcka och obegripliga saker betyder inte att det inte finns goda saker i världen. Saker kan bli bättre, och det finns många vuxna som gör allt de kan för att det ska bli det. Det kan du hjälpa till att förmedla till barnet. Att hålla kvar vid rutiner och upprätthålla det vanliga i vardagen är också stärkande för barn – och bidrar till att livet känns lite som vanligt.

Så till dig som är viktig vuxen: Tappa inte modet eller hoppet! Du är en ovärderlig resurs för de barn som finns runtomkring dig. Kom ihåg – tid, engagemang och lugn räcker långt.

På Rädda Barnens hemsida finns skriften Lugna, lyssna, stärk där du kan få mer information om hur du kan stötta barn efter svåra händelser.

Rädda barnen
Macarena Cerda På lika villkor
Britta Öström ordförande lokalföreningen Stockholm
Print Friendly, PDF & Email