Inför sammanträdet i Rinkeby-Kista stadsdeslnämnd på torsdag lägger förvaltningen fram sitt förslag till hur föreningsbidragen ska fördelas. Totalt har 21 ansökningar inkommit och 18 har helt eller delvis beviljats stöd.

Följande föreningar i Rinkeby-Kista har ansökt och fått föreningsbidrag 2023:

Akalla 4H-Gård vill erbjuda barn i stadsdelen gratis daglägerplatser i sommar.
De har sökt 100 000 kronor och beviljats det.

Arrangemangsgruppen Akalla by sökte 100 000 för att anordna Valborg, Nationaldagen, Midsommar, Höstmarknad och Julmarknad i Akalla by.
De sökte och får 100 000 kronor.

Cykelfrämjandet sökte till cykelkurser för främst vuxna som vill lära sig cykla.
Sökte 100 000 och fick det beviljat.

Drömstort sökte för sportlovsaktivitet med olika idrottsaktiviteter och läxläsning, sommarlovsaktivitet med sportaktiviteter samt deltagande under ” Sommar på torget”.
Sökte 65 000 och får 65 000.

Existera som anordnar gruppträffar för kvinnor i stadsdelsområdet som utsatts för könsstympning.
Sökte 100 000 och fick det beviljat.

Filadelfiakyrkan i Stockholm vill anordna aktiviteter varje vecka, som fotbollsspel, läxläsning, basket och cafékvällar.
Sökt belopp 100 000 kronor och beviljas med 100 000 kronor

Husby Frikyrkoförsamling vill ordna läxhjälp med hjälp av volontärer och en samordnare för barn i mellanstadiet.
De sökte 45 000 och får 45 000.

Husby Konst & Hantverksförening sökte medel till publika evenemang under högtider så som Valborg, Husbygårdsdagen, Ljus i Husby och Jul.
Ansökte om 92 740 och fick det beviljat.

IF Abai sökte 70 000 till en öppen mötesplats i Kista träff en gång i veckan med socialt och kulturellt innehåll.
Ansökan beviljas delvis med 45 000 kronor.

Ishockey föreningen Akalla Husby sökte pengar för att kunna erbjuda gratis skridskoåkning på lördagar.
Sökte 72 000 kronor – beviljas delvis med 15 000 kronor

Kista SC KFUM sökte för en familjeaktivitet med prova på hos olika föreningar, deltagande i ”Sommar på torget” och uppstart av orientering.
Sökte 97 400 kronor och får det.

Kodcentrum sökte för tre aktiviteter för att utforska digitalt skapande med stöd av pedagog.
Sökte 99 500 kronor och får det.

Norra Järva Scoutkår vill genomföra familjescouting, som möjliggör för mindre barn och deras föräldrar att engagera sig i scoutkåren.
Sökte 24 000 och fick det beviljat.

Som United FF sökte 100 000 för att stärka föreningen genom att anordna interna ledarutbildningar, kläder och material för ledare och arvoden för unga ledare.
Ansökan beviljas och de får 100 000.

Stiftelsen Fryshuset vill engagera ca 15 tjejer och icke-binära i en stärkande grupp som resulterar i ett egenproducerat utåtriktat kulturevenemang.
Sökte och får 100 000 kronor.

Stiftelsen Global Village sökte pengar för att genomföra en filmfestival under fyra dagar i samband med Järvaveckan.
De sökte 100 000 och får 85 000.

Ideella föreningen Språkbruket sökte 150 000 för undervisning i svenska språket i komination med textilt hantverk.
De sökte 150 000 kronor – beviljas delvis med 50 000 kronor

Verdandi vill anordna ledarledd sommarlovsverksamhet i form av dagliga utflykter och lägervistelse.
Ansökte om 100 000 kronor och beviljas hela summan.

Följande föreningar får avslag:

Allmänna Idrottsföreningen Kista sökte pengar för att arrangera nattfotboll, fotokurser, sommmarfotboll, fotbollsturnering och föreläsningar.
De sökte 100 000 kronor.
Rinkeby-Kista hänvisar till att idrottsförvaltningen inte ger föreningen fortsatt verksamhetsstöd på grund av ofullständig ekonomisk redovisning. I avvaktan på den utredning som pågår föreslår förvaltningen av ansökan avslås.

Hiirans förening för kvinno- och barnutveckling sökte 90 000 för att genom en rad aktiviteter stärka relationerna mellan unga och vuxna.
Förvaltningen anser att ansökan saknar en utförlig beskrivning om hur verksamheten ska bedrivas. Ansökan avslås.

Internationella bekantskaper sökte pengar för bok- och sagoläsning med förskolebarn. Men förvaltningen anser att aktiviteten ingår i stadsdelsnämndens egna kärnuppdrag och kompletterar därför inte stadsdelsnämndens verksamhet.
Sökt belopp 100 000 kronor. Avslag.

Förvaltningen föreslår att nämnden beviljar föreningsbidrag på sammanlagt 1 418 640 kronor.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Print Friendly, PDF & Email