polisbil med blåljus och en vägg med neddragna ståljalusier

Regeringen och SD vill införa anonyma vittnen och visitationszoner för att få stopp på den organiserade brottsligheten. Förslagen kommer nu utredas och det är oklart när de träder i kraft. 

Regeringen har tillsammans med SD presenterat en rad förslag för att stoppa den organiserade brottsligheten.

Visitationszoner innebär att det blir möjligt att inrätta zoner där polisen får göra husrannsakan och kroppsvisitationer på platser och personer utan brottsmisstanke. Utredningen för hur visitationszoner ska genomföras kommer redovisas i januari 2024.

Förslaget om anonyma vittnen har tidigare kritiserats och gick inte igenom 2021 då skälen för förslaget var svagare än skälen mot. Men regeringen skriver i ett pressmeddelande att det är en av flera åtgärder som behövs för att komma till rätta med den tystnadskultur som har blivit systemhotade, Utredningen av förslaget om anonyma vittnen ska redovisas i oktober 2023. 

De föreslår sänkt åldersgräns från 15 år till 12 år för när socialtjänsten ska kunna gå in med insatser utan vårdnadshavares samtycke. Socialnämnden ska även utan vårdnadshavares samtycke kunna få utse en lämplig kontaktperson till ett barn som fyllt 12 år om denne samtycker. Denna lagändring föreslås träda i kraft i juli 2023, skriver regeringen. 

Cecilia Aspegren

Print Friendly, PDF & Email