Fastigheten där Reactor finns döms ut, enligt stadsdelsförvaltningen.

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund vill att ärendet om Reactor tas upp till diskussion igen.
– Jag har bett om en ”second opinion” på hela projektet, säger hon.

På senaste mötet i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd blev det klart att nämnden klubbat igenom ett beslut om flytt av Reactor till en lokal i Husby centrum. Beslutet, som inte verkade förankrat i nämnden, upprörde både ungdomar och föräldrar. Men stadsdelsdirektör Ulla Thorslund säger att inget är klart än.

– Jag inväntar en ”second opinion”, alltså en ny genomgång av hela projektet och där ingår också en inventering av Reactors fastighet. Det kan dröja några veckor.

Annons:

Dessutom är budgeten avgörande för vad som händer.

– Ja, vi väntar in budgeten, som kommer den 14 november. Vi får se vad vi får för resurser innan vi tar något slutgiltigt ställningstagande, säger Ulla Thorslund.

Klart är dock att det arbetsmarknadsprojekt som finns i Ungdomens Hus i Rinkeby idag, som riktar sig till unga mellan 16 och 29 år som varken arbetar eller studerar, också ska dras igång i stadsdelsförvaltningens lokaler i Husby centrum.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Fakta:
Det finns 15 345 unga i Stockholm, mellan 16-29 år, som varken arbetar eller studerar. I Järva finns procentuellt flest unga som varken arbetar eller studerar. UVAS i åldersgruppen 20-24 år i Rinkeby-Kista 7,0 %, Spånga-Tensta 6,8 %.  UVAS, 25-29 år i Spånga-Tensta 11,6 %, Rinkeby-Kista 10,7 %.
(siffror från 2014, temaunga.se)

Print Friendly, PDF & Email
Annons: