Råttor
Råttor

Nu har det gått för långt. Idag finns det för många råttor i våra områden och något måste göras. Råttor är smutsiga, förstör området och sprider sjukdomar via sin urin.

En annan dålig sak med råttor är att de gnager sönder elledningar och kan också förstöra många andra saker i ditt hem. Det finns inga positiva saker med råttor, bara negativa, så låt oss få bort råttorna. 

Hur ska vi få bort råttorna ? Då skulle man kunna svara ”genom att få köpa råttgift”. Det brukade man kunna köpa som en privatperson förut, men inte längre. Råttgiftet har varit förbjudet sedan 2015, eftersom giftet då klassificerades som klass 3. Men det måste gå att göra undantag, eftersom det finns för många råttor över hela området.   

Annons:

Sammanfattningsvis vill jag en gång till förmedla att vi måste få hjälp att bli av med de här råttorna. De finns överallt, i portar, på gårdarna, på fotbollsplanen och även i vissa lokaler. Jag har sett dem med mina egna ögon.

Bilal Mohamed

Under tre veckor i sommar har en grupp ungdomar i Järva sommarjobbat hos Rädda Barnen. Arbetet har gått ut på att lära sig om demokratiska processer, påverkansarbete och rättigheter. De fick också skriva texter till Nyhetsbyrån Järva. Det här är en av dem.

Print Friendly, PDF & Email