Kravallpoliser i Rinkeby i samband med Paludans koranbränning
Kravallpoliser i Rinkeby i samband med Paludans koranbränning

Idag meddelar Polisen att de kommer att börja använda ett nytt vapen vid ingripanden mot individer i folksamlingar och andra ”komplicerade situationer”. Syftet är att det ska användas som komplement till skarp ammunition.

Polisen kommer till nästa vinter att införa en ny sorts vapen. Det är gummiklädda kulor som Polisen benämner som gummiprojektiler eller distansbatonger. Enligt Henrik Moreau som är verksamhetsutvecklare för särskild polistaktik inom Polisens nationella operativa avdelning, Noa, ska det nya vapnet minska risken för allvarliga skador vid ingripanden.

– Syftet är att det ska bidra till en förbättrad säkerhet och arbetsmiljö för de poliser som arbetar mot allvarliga ordningsstörningar eller vid ingripanden i särskilt farliga och komplicerade situationer, säger Ulf Sand som är verksamhetsutvecklare av utrustning på Polisens nationella operativa avdelning, i ett uttalande.

Annons:

Men användandet av den här typen av ”icke-dödliga vapen” har kritiserats av bland annat Amnesty International som tillsammans med Omega Research Foundation tagit fram rapporten My Eye Exploded. Där beskrivs hur vapen motsvarande dessa gummiprojektiler i hög utsträckning används mot människor som deltar i demonstrationer och hur de både dödar och orsakar allvarliga skador.

Amnesty International driver också kampanjen Take the torture out of protest som syftar till att minska användandet av vapen som gummiklädda kulor, tårgas och pepparsprej vid demonstrationer. Även om dessa vapen inte ska vara dödliga kan de vara det om de träffar i huvudet eller ett annat känsligt område och den som träffas i ögat blir blind.

Införandet av gummiprojektilerna är en av 50 åtgärder som togs fram i en handlingsplan efter påsken 2022 när koranbränningar orsakade våldsamma protester på flera håll i Sverige. Enligt Polisen ska de användas av insatsstyrkorna och inom den särskilda polistaktiken för att skjuta mot enskilda individer i folkmassor.

Anna Nygård

Print Friendly, PDF & Email